Kontaktirajte nas

Pletix
Kamanje 102, 47282 Kamanje,
Karlovačka, Croatia

Tel: 047 758 856
E-mail: info@pletix.hr

Sezona 2017

<center><b>Naziv: </b>Laba <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Stepa <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Koraljka <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B, C/ 38-44<b>, Cup: </b>D</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Školjkica <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Jana <p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Oda <p> <b>Veličina:</b> 36-46<b>, Cup: </b>B / 38-44<b>, Cup: </b>C</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Venera <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Hera <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Vera <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B, C</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Hana <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Nevia <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Tunika Goga <p> <b>Veličina:</b> 38-48<b></p></center>

<center><b>Naziv: </b>Emma <p> <b>Veličina:</b> 36-42<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Urtika <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Minea <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Saloma <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Arina <p> <b>Veličina:</b> 36-42<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Azalea<p> <b>Veličina:</b> 36-42<b>, Cup: </b>B</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Rona <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C, D</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Centra <p> <b>Veličina:</b> 36-42<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Beka <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B / 38-42<b>, Cup: </b>C</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Vanesa <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Yoga <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Bella <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Havana <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B,C / 38-44<b>, Cup: </b>D</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Korana <p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup: </b>B, C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Mona<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Ana <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>C / 38-44<b>, Cup: </b>D</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Dorina <p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup: </b>C,D </center>
<center><b>Naziv: </b>Maca<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B,C</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Tunika Marijana<p> <b>Veličina:</b> 38-44</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Kamelia<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B,C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Puka<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Roka<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup:</b> B / 36-42<b>, Cup:</b> C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Sepia<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup:</b> C / 38-44<b>, Cup:</b> D</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Abba<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B,C</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Dela<p> <b>Veličina:</b> 36-42<b>, Cup: </b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Irela<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup:</b> B / 38-44<b>, Cup:</b> C</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Valija<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup:</b> C / 40-46<b>, Cup:</b> D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Barica<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup:</b>B,C,D,E</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Wanda<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup:</b>B,C</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Berna<p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup:</b>C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Futura<p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup:</b>C,D</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Tera<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup:</b>D,E,F</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Rita <p> <b>Veličina:</b> 40-52<b>, Cup:</b>B</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Ruža<p> <b>Veličina:</b> 40-52<b>, Cup:</b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Vilma<p> <b>Veličina:</b> 40-50<b>, Cup:</b> C / 40-48<b>, Cup:</b>D</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Stobreč<p> <b>Veličina:</b> 40-48<b>, Cup:</b> C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Marica<p> <b>Veličina:</b> 40-50<b>, Cup:</b> B,C</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Kalena <p> <b>Veličina:</b> 40-48<b>, Cup:</b> D, E /  40-46<b>, Cup:</b> F</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Angelika<p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup:</b>C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Jasmina<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup:</b> C, D</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Regina<p> <b>Veličina:</b> 40-48<b>, Cup:</b> C,D</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Neda<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup:</b>C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Eva<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup:</b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Karolina<p> <b>Veličina:</b> 40-52<b>, Cup:</b>B</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Lipa <p> <b>Veličina:</b> 40-48<b>, Cup:</b>B,C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Antela <p> <b>Veličina:</b> 36-46<b> Cup:</b>B,C</p></center>
<center><b>Naziv: </b> Klea <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup:</b> B </p></center>
<center><b>Naziv: </b> Iris <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup:</b>C,D</p></center>

<center><b>Naziv: </b> Zona <p> <b>Veličina:</b> 38-48<b></p></center>
<center><b>Naziv: </b> Vlatka <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b></p></center>
<center><b>Naziv: </b> Brazilke<p> <b>Veličina:</b> 36-42<b></p></center>

<center><b>Naziv: </b> Janja <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b></p></center>
<center><b>Naziv: </b> Blanka <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b></p></center>