Kontaktirajte nas

Pletix
Kamanje 102, 47282 Kamanje,
Karlovačka, Croatia

Tel: 047 758 856
E-mail: info@pletix.hr

Sezona 2018

<center><b>Naziv: </b>Hana <p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B,C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Springa <p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Lola <p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>D</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Perla<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Azalea<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Leonica<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Vera<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B,C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Saloma<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B,C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Marba<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Jasmina<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C,D</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Abba<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Morea<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B / <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>D</p></center>

<center><b>Naziv: </b>Angelika <p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>
<center><b>Naziv: </b>Finka<p> <b>Veličina:</b> 42-52<b>, Cup: </b>B, C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Sorela<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>C</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Školjka<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Rita<p> <b>Veličina:</b> 40-52<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Ana<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B,C</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Brava<p> <b>Veličina:</b> 38-50<b>, Cup: </b>C</centar> / <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup: </b>D</centar> / <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>E</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Mary<p> <b>Veličina:</b> 38-44<b>, Cup: </b>B, C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Vita<p> <b>Veličina:</b> 36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Barica<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>C,D / <b>Veličina:</b>38-44<b>, Cup: </b>E</p></center>
<center><b>Naziv: </b>Ruža<p> <b>Veličina:</b> 40-52<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Karolina<p> <b>Veličina:</b> 40-52<b>, Cup: </b>B</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Mila<p> <b>Veličina:</b> 40-50<b>, Cup: </b>C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Stobreč<p> <b>Veličina:</b> 40-48<b>, Cup: </b>C,D</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Futura<p> <b>Veličina:</b> 38-48<b>, Cup: </b>C,D</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Dunav<p> <b>Veličina:</b>38-46<b>, Cup: </b>C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Kalena<p> <b>Veličina:</b> 40-48<b>, Cup: </b>D, E </centar>/  Veličina:</b> 40-46<b>, Cup: </b>F</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Eva<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B, C </p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Salona<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b> B </centar>/ <b> Veličina:</b> 38-44 <b>, Cup: </b>C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Arina<p> <b>Veličina:</b>36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Rona<p> <b>Veličina:</b> 38-46<b>, Cup: </b>B </centar>/  Veličina:</b> 38-44 <b>, Cup: </b>C</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Korana<p> <b>Veličina:</b>36-44<b>, Cup: </b>B,C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Fairy<p> <b>Veličina:</b>38-44<b>, Cup: </b>B,C</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Lella<p> <b>Veličina:</b>38-46<b>, Cup: </b>B</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Luxor<p> <b>Veličina:</b>38-46<b>, Cup: </b> C,D,E </p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Dela<p> <b>Veličina:</b>36-44<b>, Cup: </b>B</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Regina<p> <b>Veličina:</b>40 - 48<b>, Cup: </b>C, D</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Valja<p> <b>Veličina:</b>38-46<b>, Cup: </b>C, D</p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Sezona<p> <b>Veličina:</b>38-44<b>, Cup: </b>B </p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Vilma<p> <b>Veličina:</b> 40-50<b>, Cup: </b>C</centar>/  Veličina:</b> 40-48<b>, Cup: </b>D</p></centar>

<center><b>Naziv: </b>Doris<p> <b>Veličina:</b>38-48<b>, Cup: </b>C,D </p></centar>
<center><b>Naziv: </b>Teana<p> <b>Veličina:</b>38-46<b>, Cup: </b>C </p></centar>